«RELASJONER» 7.-28.september

 

RELASJONER 2019

  • Beate Gjersvold

Relasjoner

Kunsthåndverker Brit Dyrnes og billedkunstner Beate Gjersvold startet det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Relasjoner i 2017 da begge jobbet i atelierfellesskapet Atelier Ilsvika i Trondheim. Begge har kunstnerisk virksomhet i Møre- og Romsdal og fra 2018 i Kvenna Kunstnerverksted.

Leire er det materialet kunsthåndverker Brit Dyrnes arbeider mest med. Noen av verkene hun skaper blir brent i flere omganger og med ulike temperaturer før de glaseres og tilføres ulike metall-oksyder. Det er brenningsprosessen som er avgjørende for farger og strukturer i det endelige resultatet. Beate Gjersvold arbeider mest med maleri og i dette prosjektet maleri med akvarellteknikk. Med kunnskap om hvordan pigmentene oppfører seg i relasjon til hverandre under påvirkning av mengde vann og type underlag er måten hun skaper struktur, farge og hendelser. Til sammenligning med Brit Dyrnes sin brenningsprosess, er det tørkeprosessen som er avgjørende for Beate Gjersvold sine resultater. Der Beate er opptatt av pigmentenes egenskaper, undersøker Brit oksydenes egenskaper.
Samarbeidet foregår i prosessen der pigmentene og oksydenes egenskaper undersøkes.

Kunstnerne har hver for seg jobbet med landskapet som tema. Beate har jobbet med landskapet – ikke som sted, men som hendelse og har stilt ut med tittelen Landscape and Power/I kraft av landskapet. Gjennom maleriet, fotografiet og gjenstander funnet i landskapet på Nordmøre har hun funnet det vakre i alt som er på vei tilbake til naturen. Brit jobber blant annet med er blåleire hun selv henter fra landskapene i de nærområdene der hun har arbeidssted. Av tilfeldige, små utsnitt av det landskapet, skaper hun sine egne landskap. I noen tilfeller er sluttresultatet rå, ubrent, tørket leire. Beate Gjersvold maler gjerne mer eller mindre abstraherte landskap. Ikke landskap fra virkelige steder. Hun maler ikke landskap som sted, men som uttrykk for følelser og tilstander som stillhet, lyd, lukt, ubehag, uro, avstand
og hendelser. Installasjonene hennes består gjerne av rustgjenstander hun har funnet og hun bruker pigmenter fra rust.

I prosjektet Relasjoner vil de undersøke lokale forekomster av grunnstoffer, leire, pigmenter og mineraler. Brit har med seg erfaringene fra Eide granittindustri gjennom sine større utsmykninger i det offentlige rom. Der finnes det også grunnstoffer som kan anvendes i prosjektet. Undersøkelsene i den regionale geologien vil også medføre bruk av tang som kan påvirke materialet under brenning og saltvann som kan virke på pigmentene og tørkeprosessen. De bruker verkstedet som laboratorium for å utforske materialer fra nærområdet. De skal våge å nærme seg inn på hverandre sitt fagfelt, tilnærme seg hverandre og kna tanker sammen.

Relasjoner er samarbeidet mellom to kunstnere som benytter ulike materialer, men som har funnet likheter i prosessen og resultatet. Det som er viktig for resultatet og visningen i utstillinger, er hvordan de to-dimensjonale og tre-dimensjonale verkene kommuniserer, hvordan de utfyller hverandre og gir opplevelsen en ny dimensjon.

 

Beate Gjersvold har hatt den ære å ha utstilling i Mark Rothko senteret i Latvia.

 

Beate Gjersvold

Billedkunstner (i kunstnerfellesskap ved Atelier Ilsvika).

Kunsthistoriker.

Medlem av TBK (Trøndelag Bildende Kunstnere)

NBK (Norske Bildenede Kunstnere)

CV Beate2019

Brit Dyrnes sine skulpturer på Sunndal Helsetun

Norske Kunsthåndverkeres ærespris 2019 til keramiker Brit Dyrnes

24.05.2019
Av Kristin Klette

F.v.: NKs æresprisvinner 2019 Brit Dyrnes og NKs styreleder Hanne Øverland. Foto: Kristin Klette

Det var en beæret og ekstatisk prisvinner som under NKs landsmøte på Granavollen mottok NKs ærespris for 2019. Brit Dyrnes mottar prisen som anerkjennelse for sin uegennyttige innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.
NKs ærespris blir utdelt under NKs landsmøte, det vil si annet hvert år. Prisen, som er på kr 75 000, tilfaller i år keramiker Brit Dyrnes fra NK Midt-Norge. Dyrnes mottok prisen under middagen på NKs landsmøte, og det var NKs styreleder Hanne Øverland som overrekte prisen til en beveget prisvinner. Vi gjengir her Øverlands tale til prisvinneren i sin helhet:

Årets prisvinner er en fremragende kunsthåndverker innen sitt felt med en lang – men langt i fra avsluttet – karriere som spenner over en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland, en rekke tverrkunstneriske samarbeidsprosjekter, performance-arbeid og mer enn 30 offentlige utsmykkingsprosjekter. Årets prisvinner er også en sosial entreprenør med en enestående evne til å bygge gode nettverk både kulturelt, administrativt og politisk. Hun har vært leder av NK Midt-Norge siden 2015 som har blitt et sterkt regionlag med felles identitet i hennes styretid. Årets prisvinner er keramiker Brit Dyrnes.

Brit Dyrnes har vært regionleder for NK Midt-Norge fra 2015–2019. Som leder har hun gjort en uvurderlig innsats for medlemmene i Trøndelag og Møre og Romsdal og vært en samlende og motiverende faktor. Hun har arbeidet for feltet lokalt, nasjonalt og i samarbeid med de nordiske landene.

Brit har sittet i styret i Trøndelag Senter for Samtidskunst, Ålesund kunstfagskole og Atelier Ilsvika. Sistnevnte er et kreativt arbeidsfellesskap for mer enn 50 aktører innen ulike deler av kunst- og kulturlivet i Trondheim. Hun var med å etablere dette unike fellesskapet i 1997. Hun var videre initiativtaker til Trondheim Open og satt i arbeidsgruppen der fra 2009 til 2017. Målet var å synliggjøre den lokale og regionale kunstscenen for publikum og tilreisende og å vekke interesse lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim Open har utviklet seg til å bli en stor kunstbiennale som i 2018 ble avviklet for femte gang med åpne atelier og verksteder to helger på rad over hele Trondheim, med et omfattende program der kunstnere og publikum møtes. Brit var også med på å starte North Cultitude 6263, og hun er fortsatt med i dette arbeidet. North Cultitude 6263 har som mål å øke kultursamarbeidet på 62. og 63. breddegrad. Gjennom ulike kunst- og kulturprosjekter skapes et aktivt nettverk som en plattform for videre samarbeid.

Under NKs 40-årsjubileum i 2015 var Brit en pådriver for at hele regionen ble tatt i bruk med ulike faglige markeringer. Hun fikk alle til å føle at dette var et fellesprosjekt som mange ville delta i. Gjennom sin ledelse har Brit Dyrnes klart å samle medlemmene i både Trøndelag og Møre og Romsdal til å oppleve samhold og fellesskap faglig og sosialt. Hennes entusiasme og engasjement for kunsthåndverket og evne til å skape muligheter, engasjerer videre andre og skaper gode ringvirkninger langt utenfor kunsthåndverksfeltet. Et godt eksempel er det prosessorienterte kunstprosjektet Hunger, som tok utgangspunkt i menneskets grunnleggende behov for nærhet til materialer og samlet kunstnere til tverrfaglig utforskning på tvers av Norge, Sverige og Finland. Brit var en av initiativtagerne til prosjektet, som utgjorde NKs temautstilling i 2018 og ble anerkjent med solid støtte fra Nordisk Kulturfond.

Breisia (Nordøstpassasjen) er et annet og stort prosjekt som Brit har vært med på å ta initiativ til i sitt verv som regionleder. Sammen med Trøndelag Bildende Kunstnere satte NK Midt-Norge i gang et stort arbeid med å se på muligheter for kunst- og kulturnæringer på̊ Nyhavna i Trondheim. Et forprosjekt og en fyldig rapport om dette arbeidet er sendt til Trondheim kommune. NKs ledelse synes rapporten er så interessant at de har lagt den ved sitt høringssvar til regjeringens nye kulturmelding som en best case scenario for hvilke muligheter regional kunst, kultur og stedsutvikling kan ha i samarbeid med regionens kunstnere.

Brit er også en av eierne, styremedlem og daglig leder av Arthotel Norway, et kunstnereid aksjeselskap med formål om å skape unike, frittstående modulbaserte, enkeltstående overnattingsrom der kunstnere står ansvarlig for innredning og utsmykking. Gjenbruk av trematerialer og utvikling av nye teknikker for bruk av tre er sentrale elementer i den kunstneriske visjonen.

Brit Dyrnes iherdige innsats for kunsthåndverkets kår og kunsthåndverkernes samfunnsmessige betydning er stor og blir satt pris på av mange. Det at hun nå har gått av som leder for NKM, betyr nok ikke at denne innsatsen blir så mye mindre, men den vil skje på andre arenaer. Brit har nå flyttet verkstedet sitt fra Trondheim, og etablerer Kvenna Kunstnerverksted i Surnadal kommune på Nordmøre. Med dette tilfører hun en betydelig kunstnerisk kompetanse og aktivitet til regionen, og verkstedet er ment å skulle være et sentrum for kunsthåndverket og spesielt keramikken, med muligheter for både artist in residence og workshops, samt visningsrom. Dette er i kjent Brit-stil, for Brit tenker stort og inkluderende.

Brit Dyrnes har noen helt spesielle sosiale evner. Hun er et kraftsentrum, et samlingspunkt og en stor inspirator for kolleger, venner og samarbeidspartnere. Vi vil takke henne for arbeidet i alle disse årene og ønske lykke til videre.

Vi gratulerer Brit på det aller varmeste med den velfortjente æresprisen.

 

Nye bilder av GRETHE BY RISE !

«Nattesvermere» kr 7.500 solgt

«Klart jeg kan» kr 7.000

 

«Endelig fredag» kr 6.000

«Triksekongen»kr 4.500

«Glade hjelpere»7.500

VÅR I GALLERIET

Påskeutstilling – KJELL JOHANNESSEN

KJELL JOHANNESSEN -LYSESTAKER

   viser papirarbeider

     28.mars-13.april 2019

ÅPNING TORSDAG 28.MARS KL 1700-1900

 

 

Keramikk av KJ

Silketrykk av KJ

KJELL JOHANNESSEN

KJELLJOHANNESSEN

Kjell Johannessen

 

 

KJELL JOHANNESSEN

Keramiker

Født 7. september 1951 og vokste opp på Jørpeland i Strand kommune. I 1968 begynte han på Norsk Kunsthåndverskole på Voss der han fikk sin grunnutdanning innenfor ornamentikk og modellering. I 1971 begynte Johannessen på Graveren Keramikkfabrikk på Sandnes. Først som lærling, senere som frihåndsdreier. I 1971 – 1973 designet han flere nye modeller for fabrikken. Han arbeidet også på Glitt Keramikkfabrikk i Reykjavik. I 1973 begynte han på Bergen Kunsthåndverkskole (nå Kunst- og Designhøgskolen). Diplom 1977. Lærere var bl.a. Alf Rognved og Kåre Mjøs. To år ved Vestlandske Kunstakademi 1975-1977 lærere var bl.a. Ola Enstad og Marit Wiklund. Under studiene etablerte Johannessen et keramikkverksted på Jørpeland med oljefyrt 1400 liters steingodsovn. Han skapte et levende keramikkmiljø med medstudenter i perioden 1974-82. Debuterte på Vestlandsutstillingen i 1975, Høstutstillingen i 1983. Har deltatt på Norske Kunsthåndverkers årsmønstring fra 1985, ni ganger til nå.

Fra 1981 etablerte Johannessen eget verksted i Bergen, Øvregaten 49. Startet Mariakrypten Galleri 1991-1995. Med 12 separatutstilling av etablerte keramikere/kunstnere. Fra 1995 viser han egne arbeider i galleriet.
Johannessen har arbeidet i mange materialer: rustfritt stål, granitt, marmor, betong og bronse. Formspråket til Johannessen har alltid vært frodig og saftig; han har presset steingodsleiren til det ytterste ved å slå på leiren med store trestokker og derved tilføre leiren et ekspressivt uttrykk. Formspråket har ofte barokke elementer i stort format. Lysestakene har vært hans kjennemerke i over 30 år. Han bruker ofte sorte glasurer. Ofte modellerer han lysestakene med stålstang innvendig, slik at han kan gå opp i høyden. Lysestakene brennes i deler og støpes sammen med en stålstang i midten. Johannessen ble eksponert på hele 90-tallet ved utstillinger ved bl.a. Bergen Kunstforening, nå Bergen Kunsthall, galleri Brandstrup og F15, Jeløya. Han var festspillutstiller ved Molde Kunstforening under jazzfestivalen i 1988. Han hadde også to separatutstillinger på Hå gamle prestegård, i 1990 og i 1997 hele anlegget. Han har hatt en rekke verv ved Norske Kunsthåndverkere, Hordaland, se ’www.kjell.no’.
Han har stilt ut i en rekke kjente gallerier i en årrekke – over 40 separatutstillinger og over 30 kollektivutstillinger, og deltatt på flere keramikksymposier i inn- og utland. Bl.a. utførte han to store marmorskulpturer i Serbia i 1987 og han deltok i Oslo internasjonale Keramikksymposium med workshop og separatutstilling i Galleri Notabene i 1990. Han ble portrettert i Ceramic Review i 1990 i forbindelse med symposiet.
Av utsmykningsoppdrag kan nevnes Universitetet i Bergen, Flesland helikopterterminal, Hurtigrutene M/S Nord- Norge og MS Nordkapp. Åtte utsmykninger i regi av Norske Kunsthåndverkere og Bildende Kunstnere. Av innkjøp kan nevnes Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Planleggings- og Samordningsdepartementet, Arbeids- og Administrasjonsdepartementet, Kommunal- og Regionaldepartementet, Statoil og Det Norske Kongehus. Representert ved ”Kongens reiser” – jubileumsutstilling på Kunstindustrimuseet i Oslo 2012.
Av undervisning kan nevnes Kunsthøgskolen i Bergen (tidl. Kunsthåndverkskolen i Bergen) der han var ansatt fra 1983-88 som høgskolelektor. Underviste i keramisk skulptur og aktmodellering. Sensor ved samme skole. Fana Folkehøgskole ett år, fem år som lektor ved Kyrre skole i Bergen (Tegning, form og farge). Han er brukt som foredragsholder en rekke ganger og som gjestelærer ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Johannessen ble medlem av byutviklingsgruppen Melting Pot på Jørpeland i 2001, og han tok initiativ til og ledet to internasjonale symposier i rustfritt stål, i samarbeid med Geir Hjetland i 2002 og 2003. Disse var de første symposier i verden i rustfritt stål, med 10 monumentale skulpturer som resultat. Disse står på Jørpeland.
Johannessen har vært ansatt som designer ved Hadeland Glassverk i 1991-92 og designet serien ”Rondane”. Han var også gjestekunstner ved Porsgrunn Porselen i 1996. Han har utført alle skulpturene ved Bryggen Museum, Bergen, i den faste utstillingen i 1984. Han var med og startet Keramikkinstituttet ved Friundervisningen i Bergen i 2001. Han var medlem av verdikommisjonen, avdeling Vestlandet, oppnevnt av Bondevik-regjeringen.
Johannessen er en ivrig samfunnsdebattant med artikler og leserinnlegg om byfornying, arkitektur og kulturstoff.

 

Miniutstilling -DZEVAD HANDZIC

Dzevad Handzic

 

Nøkkelkvalifikasjon: Lærer i kunstmaling. Universitet i Sarajevo, Bosnia og Hercegovina.

Bred erfaring innen grafisk design, illustrasjon og fotografering.

Dzevad Handzic født i Kulen Vakuf, Bosnia og Hercegovina.

Han tok sin kunstutdannelse ved Academy of Fine Arts (ALU) i

Sarajevo, Bosnia og Hercegovina og ble ut eksaminert i 1978. Etter

endt utdannelse jobbet han som kunstlærer i grunnskole og videre-

gående skole, ved siden av sitt arbeid som kunstner. Frem til

1987 jobbet han strengt figurativt, med hovedfokus på kvinnelige

portretter. Han har i hele sine karrierer, inntil nylig arbeidet i ny – kla

ssistisk stil med fokus på portretter, collager og lignende. Maleriene

som er utstilt hentet fra Oslo, Bergen øyeblikker i bybildet. Ideen

fikk han fra sitt arbeid med illustrasjon for barn, noen han begynte

med for 15 år siden, hvor illustrasjon nettopp var malt på denne

måten – grå bakgrunn med enkelte innspill i kraftige farger. Han

uttrykker i disse bildene det urbane Oslo, kombinert med arkitektu –

ren og hendelser / situasjoner i hverdagen.

Som han selv sier så kommer inspirasjonen til malingen fra, hans

egen verden, Livet hans består av maling og han tenker på dette

24 timer i døgnet, ideen kan komme fra alt som omslutter han i

Hverdagslivet eller fra en oppdiktet fantasiverden.

I perioden 1996 til 2009 skrev han to romaner og lagde illustrasjoner

Til barnebok i tillegg til å male.

Utdanning:                

1971 – 1975          Videregående skole, Bosnia og Hercegovina

1975 – 1978          Statens kunst Akademi, Sarajevo, Bosnia og Hercegovina

Separat utstillinger:

2013                               Galleri Artgate avdeling sentrum Oslo , Norge

2013                                 Galleri Artgate,avdelig Lilestrøm , Norge

     2012                                Galleri Artgate, avdeling Sinsen ,Oslo, Norge

2012                                 Galleri Artgate,avdeling sentrum ,Oslo , Norge

  • Galleri Albin Upp, Oslo, Norge
  • Sommer galleri, Hvaler, Norge

1994                                Kulturhuset Volapyk, Oslo, Norge

1986                                Kulturhuset, Zenica, Bosnia og Hercegovina

1985                                Jugoagentgalleri, Rijeka, Croatia

1984                               Galleri Una, Bihac, Bosnia og Hercegovina

1984                               Kulturhuset, Kljuc, Bosnia og Hercegovina

1982                                Kulturhuset, Bugojno, Bosnia og Hercegovina

  • Kulturhuset, Oslo, Norge
  • Colegium Artistiqum, Sarajevo, Bosnia og Hercegovina

Innkjøp:

Kommunalbanken Norge 2012

Framandprisen 2012

Aker Solution kunstforening 2013

Hafslund kunstforening2013

Grieg Shipping 2013

Veidekke kunstforening 2013

Yngve Henriksen-maleri

«I Yngve Henriksens virke som kunstner, er det ingen motsetning mellom det lokale og det internasjonale: Han skaper kunst i verdensklasse i sin hjemby Svolvær. I en årrekke har Henriksen (f. 1965 Svolvær) utforsket lyset og landskapet i Lofoten, det er en utømmelig kilde til inspirasjon.

Kunstneren om sine arbeider:
«Jeg arbeider med tilstandsrapporter som reflekterer livet mitt og landskapet jeg bor og arbeider i, Lofoten. Det handler om røtter, identitet, minner, og min egen historie på mange måter. Dette landskapet eier støy og stillhet, styrke og vemod. Det bor et stort lys i det, og et stort mørke. Alt dette interesserer meg, og har alltid vært sentralt i mitt kunstnerskap. Utstillingen omfatter malerier fra de siste to årene. Jeg arbeider med tempera og olje på lerret. Jeg er opptatt av maleriet som språk, og forskningen som bor i det både visuelt og teknisk i forhold til virkemidler og metoder. Fra et mere figurativt uttrykk er jeg i en prosess mot et mere abstrahert og forenklet uttrykk. Utstillingen forteller om denne prosessen.

Yngve Henriksens arbeider er innkjøpt til bl.a. DnB, Statoil, NRK, Sveriges Television, H.M. Dronning Sonjas kunstsamling, Universitetssykehuset i Tromsø og Høgskolen i Oslo og Akershus. Han står også bak utsmykninger i bl.a. Oslo Tinghus og Hurtigruten M/S Finnmarken. Gjennom nesten 30 år som kunstner, har han hatt et utall utstillinger i inn- og utland.»