Kommende utstillinger

 

 

 

 

JUNI/JULI UTSTILLINGEN

Tahitifestval 27.-29.

KJELL ERIK KILLI OLSEN-grafikk

åpnig torsdag 27. kl 12

 

SEPTEMBERUTSTILLINGEN

Relasjoner

7.-28.september 2019

åpning lørdag 7. kl 12

BEATE GJERSVOLD-akvareller

BRIT DYRNES-keramik

Kunsthåndverker Brit Dyrnes og billedkunstner Beate Gjersvold startet det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Relasjoner i 2017 da begge jobbet i atelierfellesskapet Atelier Ilsvika i Trondheim. Begge har kunstnerisk virksomhet i Møre- og Romsdal og fra 2018 i Kvenna Kunstnerverksted.

Leire er det materialet kunsthåndverker Brit Dyrnes arbeider mest med. Noen av verkene hun skaper blir brent i flere omganger og med ulike temperaturer før de glaseres og tilføres ulike metall-oksyder. Det er brenningsprosessen som er avgjørende for farger og strukturer i det endelige resultatet. Beate Gjersvold arbeider mest med maleri og i dette prosjektet maleri med akvarellteknikk. Med kunnskap om hvordan pigmentene oppfører seg i relasjon til hverandre under påvirkning av mengde vann og type underlag er måten hun skaper struktur, farge og hendelser. Til sammenligning med Brit Dyrnes sin brenningsprosess, er det tørkeprosessen som er avgjørende for Beate Gjersvold sine resultater. Der Beate er opptatt av pigmentenes egenskaper, undersøker Brit oksydenes egenskaper.
Samarbeidet foregår i prosessen der pigmentene og oksydenes egenskaper undersøkes.

Kunstnerne har hver for seg jobbet med landskapet som tema. Beate har jobbet med landskapet – ikke som sted, men som hendelse og har stilt ut med tittelen Landscape and Power/I kraft av landskapet. Gjennom maleriet, fotografiet og gjenstander funnet i landskapet på Nordmøre har hun funnet det vakre i alt som er på vei tilbake til naturen. Brit jobber blant annet med er blåleire hun selv henter fra landskapene i de nærområdene der hun har arbeidssted. Av tilfeldige, små utsnitt av det landskapet, skaper hun sine egne landskap. I noen tilfeller er sluttresultatet rå, ubrent, tørket leire. Beate Gjersvold maler gjerne mer eller mindre abstraherte landskap. Ikke landskap fra virkelige steder. Hun maler ikke landskap som sted, men som uttrykk for følelser og tilstander som stillhet, lyd, lukt, ubehag, uro, avstand
og hendelser. Installasjonene hennes består gjerne av rustgjenstander hun har funnet og hun bruker pigmenter fra rust.

I prosjektet Relasjoner vil de undersøke lokale forekomster av grunnstoffer, leire, pigmenter og mineraler. Brit har med seg erfaringene fra Eide granittindustri gjennom sine større utsmykninger i det offentlige rom. Der finnes det også grunnstoffer som kan anvendes i prosjektet. Undersøkelsene i den regionale geologien vil også medføre bruk av tang som kan påvirke materialet under brenning og saltvann som kan virke på pigmentene og tørkeprosessen. De bruker verkstedet som laboratorium for å utforske materialer fra nærområdet. De skal våge å nærme seg inn på hverandre sitt fagfelt, tilnærme seg hverandre og kna tanker sammen.

Relasjoner er samarbeidet mellom to kunstnere som benytter ulike materialer, men som har funnet likheter i prosessen og resultatet. Det som er viktig for resultatet og visningen i utstillinger, er hvordan de to-dimensjonale og tre-dimensjonale verkene kommuniserer, hvordan de utfyller hverandre og gir opplevelsen en ny dimensjon.

 

 

 OKTOBER

 

GD- 30 ÅR  1989-2019

JUBILEUMSMARKERING lørdag 26.oktober kl 12

NOVEMBER/DESEMBER

JULEUTSTILLINGEN  2019

åpning lørdag 22.november kl 12