RELASJONER 2019

[metaslider id=1979]

Relasjoner

Kunsthåndverker Brit Dyrnes og billedkunstner Beate Gjersvold startet det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Relasjoner i 2017 da begge jobbet i atelierfellesskapet Atelier Ilsvika i Trondheim. Begge har kunstnerisk virksomhet i Møre- og Romsdal og fra 2018 i Kvenna Kunstnerverksted.

Leire er det materialet kunsthåndverker Brit Dyrnes arbeider mest med. Noen av verkene hun skaper blir brent i flere omganger og med ulike temperaturer før de glaseres og tilføres ulike metall-oksyder. Det er brenningsprosessen som er avgjørende for farger og strukturer i det endelige resultatet. Beate Gjersvold arbeider mest med maleri og i dette prosjektet maleri med akvarellteknikk. Med kunnskap om hvordan pigmentene oppfører seg i relasjon til hverandre under påvirkning av mengde vann og type underlag er måten hun skaper struktur, farge og hendelser. Til sammenligning med Brit Dyrnes sin brenningsprosess, er det tørkeprosessen som er avgjørende for Beate Gjersvold sine resultater. Der Beate er opptatt av pigmentenes egenskaper, undersøker Brit oksydenes egenskaper.
Samarbeidet foregår i prosessen der pigmentene og oksydenes egenskaper undersøkes.

Kunstnerne har hver for seg jobbet med landskapet som tema. Beate har jobbet med landskapet – ikke som sted, men som hendelse og har stilt ut med tittelen Landscape and Power/I kraft av landskapet. Gjennom maleriet, fotografiet og gjenstander funnet i landskapet på Nordmøre har hun funnet det vakre i alt som er på vei tilbake til naturen. Brit jobber blant annet med er blåleire hun selv henter fra landskapene i de nærområdene der hun har arbeidssted. Av tilfeldige, små utsnitt av det landskapet, skaper hun sine egne landskap. I noen tilfeller er sluttresultatet rå, ubrent, tørket leire. Beate Gjersvold maler gjerne mer eller mindre abstraherte landskap. Ikke landskap fra virkelige steder. Hun maler ikke landskap som sted, men som uttrykk for følelser og tilstander som stillhet, lyd, lukt, ubehag, uro, avstand
og hendelser. Installasjonene hennes består gjerne av rustgjenstander hun har funnet og hun bruker pigmenter fra rust.

I prosjektet Relasjoner vil de undersøke lokale forekomster av grunnstoffer, leire, pigmenter og mineraler. Brit har med seg erfaringene fra Eide granittindustri gjennom sine større utsmykninger i det offentlige rom. Der finnes det også grunnstoffer som kan anvendes i prosjektet. Undersøkelsene i den regionale geologien vil også medføre bruk av tang som kan påvirke materialet under brenning og saltvann som kan virke på pigmentene og tørkeprosessen. De bruker verkstedet som laboratorium for å utforske materialer fra nærområdet. De skal våge å nærme seg inn på hverandre sitt fagfelt, tilnærme seg hverandre og kna tanker sammen.

Relasjoner er samarbeidet mellom to kunstnere som benytter ulike materialer, men som har funnet likheter i prosessen og resultatet. Det som er viktig for resultatet og visningen i utstillinger, er hvordan de to-dimensjonale og tre-dimensjonale verkene kommuniserer, hvordan de utfyller hverandre og gir opplevelsen en ny dimensjon.

 

Beate Gjersvold har hatt den ære å ha utstilling i Mark Rothko senteret i Latvia.

 

Beate Gjersvold

Billedkunstner (i kunstnerfellesskap ved Atelier Ilsvika).

Kunsthistoriker.

Medlem av TBK (Trøndelag Bildende Kunstnere)

NBK (Norske Bildenede Kunstnere)

CV Beate2019

Brit Dyrnes sine skulpturer på Sunndal Helsetun

Norske Kunsthåndverkeres ærespris 2019 til keramiker Brit Dyrnes

24.05.2019
Av Kristin Klette

F.v.: NKs æresprisvinner 2019 Brit Dyrnes og NKs styreleder Hanne Øverland. Foto: Kristin Klette

Det var en beæret og ekstatisk prisvinner som under NKs landsmøte på Granavollen mottok NKs ærespris for 2019. Brit Dyrnes mottar prisen som anerkjennelse for sin uegennyttige innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.
NKs ærespris blir utdelt under NKs landsmøte, det vil si annet hvert år. Prisen, som er på kr 75 000, tilfaller i år keramiker Brit Dyrnes fra NK Midt-Norge. Dyrnes mottok prisen under middagen på NKs landsmøte, og det var NKs styreleder Hanne Øverland som overrekte prisen til en beveget prisvinner. Vi gjengir her Øverlands tale til prisvinneren i sin helhet:

Årets prisvinner er en fremragende kunsthåndverker innen sitt felt med en lang – men langt i fra avsluttet – karriere som spenner over en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland, en rekke tverrkunstneriske samarbeidsprosjekter, performance-arbeid og mer enn 30 offentlige utsmykkingsprosjekter. Årets prisvinner er også en sosial entreprenør med en enestående evne til å bygge gode nettverk både kulturelt, administrativt og politisk. Hun har vært leder av NK Midt-Norge siden 2015 som har blitt et sterkt regionlag med felles identitet i hennes styretid. Årets prisvinner er keramiker Brit Dyrnes.

Brit Dyrnes har vært regionleder for NK Midt-Norge fra 2015–2019. Som leder har hun gjort en uvurderlig innsats for medlemmene i Trøndelag og Møre og Romsdal og vært en samlende og motiverende faktor. Hun har arbeidet for feltet lokalt, nasjonalt og i samarbeid med de nordiske landene.

Brit har sittet i styret i Trøndelag Senter for Samtidskunst, Ålesund kunstfagskole og Atelier Ilsvika. Sistnevnte er et kreativt arbeidsfellesskap for mer enn 50 aktører innen ulike deler av kunst- og kulturlivet i Trondheim. Hun var med å etablere dette unike fellesskapet i 1997. Hun var videre initiativtaker til Trondheim Open og satt i arbeidsgruppen der fra 2009 til 2017. Målet var å synliggjøre den lokale og regionale kunstscenen for publikum og tilreisende og å vekke interesse lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim Open har utviklet seg til å bli en stor kunstbiennale som i 2018 ble avviklet for femte gang med åpne atelier og verksteder to helger på rad over hele Trondheim, med et omfattende program der kunstnere og publikum møtes. Brit var også med på å starte North Cultitude 6263, og hun er fortsatt med i dette arbeidet. North Cultitude 6263 har som mål å øke kultursamarbeidet på 62. og 63. breddegrad. Gjennom ulike kunst- og kulturprosjekter skapes et aktivt nettverk som en plattform for videre samarbeid.

Under NKs 40-årsjubileum i 2015 var Brit en pådriver for at hele regionen ble tatt i bruk med ulike faglige markeringer. Hun fikk alle til å føle at dette var et fellesprosjekt som mange ville delta i. Gjennom sin ledelse har Brit Dyrnes klart å samle medlemmene i både Trøndelag og Møre og Romsdal til å oppleve samhold og fellesskap faglig og sosialt. Hennes entusiasme og engasjement for kunsthåndverket og evne til å skape muligheter, engasjerer videre andre og skaper gode ringvirkninger langt utenfor kunsthåndverksfeltet. Et godt eksempel er det prosessorienterte kunstprosjektet Hunger, som tok utgangspunkt i menneskets grunnleggende behov for nærhet til materialer og samlet kunstnere til tverrfaglig utforskning på tvers av Norge, Sverige og Finland. Brit var en av initiativtagerne til prosjektet, som utgjorde NKs temautstilling i 2018 og ble anerkjent med solid støtte fra Nordisk Kulturfond.

Breisia (Nordøstpassasjen) er et annet og stort prosjekt som Brit har vært med på å ta initiativ til i sitt verv som regionleder. Sammen med Trøndelag Bildende Kunstnere satte NK Midt-Norge i gang et stort arbeid med å se på muligheter for kunst- og kulturnæringer på̊ Nyhavna i Trondheim. Et forprosjekt og en fyldig rapport om dette arbeidet er sendt til Trondheim kommune. NKs ledelse synes rapporten er så interessant at de har lagt den ved sitt høringssvar til regjeringens nye kulturmelding som en best case scenario for hvilke muligheter regional kunst, kultur og stedsutvikling kan ha i samarbeid med regionens kunstnere.

Brit er også en av eierne, styremedlem og daglig leder av Arthotel Norway, et kunstnereid aksjeselskap med formål om å skape unike, frittstående modulbaserte, enkeltstående overnattingsrom der kunstnere står ansvarlig for innredning og utsmykking. Gjenbruk av trematerialer og utvikling av nye teknikker for bruk av tre er sentrale elementer i den kunstneriske visjonen.

Brit Dyrnes iherdige innsats for kunsthåndverkets kår og kunsthåndverkernes samfunnsmessige betydning er stor og blir satt pris på av mange. Det at hun nå har gått av som leder for NKM, betyr nok ikke at denne innsatsen blir så mye mindre, men den vil skje på andre arenaer. Brit har nå flyttet verkstedet sitt fra Trondheim, og etablerer Kvenna Kunstnerverksted i Surnadal kommune på Nordmøre. Med dette tilfører hun en betydelig kunstnerisk kompetanse og aktivitet til regionen, og verkstedet er ment å skulle være et sentrum for kunsthåndverket og spesielt keramikken, med muligheter for både artist in residence og workshops, samt visningsrom. Dette er i kjent Brit-stil, for Brit tenker stort og inkluderende.

Brit Dyrnes har noen helt spesielle sosiale evner. Hun er et kraftsentrum, et samlingspunkt og en stor inspirator for kolleger, venner og samarbeidspartnere. Vi vil takke henne for arbeidet i alle disse årene og ønske lykke til videre.

Vi gratulerer Brit på det aller varmeste med den velfortjente æresprisen.

 

%d bloggere liker dette: